Kim jest Coach?

Wraz z rozwojem nowoczesnego biznesu na światowym poziomie pojawił się w Polsce nowy zawód: coach. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć, kim jest coach i czym się zajmuje.

Coach to nie trener

Jeżeli przetłumaczymy termin coach z języka angielskiego na polski, to wyjdzie nam, że coach to trener. Jednak dosłowne tłumaczenie wprowadza pewien bałagan pojęciowy, ponieważ pod względem kompetencji coach nie jest trenerem a trener coachem. Dlatego też na początku krótko uporządkujmy pojęcia:

– coach to osoba, która poprzez sesję coachingową wydobywa wiedzę u osoby coachowanej i pomaga jej w odkryciu jej talentów i sił

– trener przekazuje osobie trenowanej konkretną, wcześniej ustalona wiedzę

Ergo, kompetencje tych zawodów nie pokrywają się ze sobą, co nie znaczy, że coach nie może być również trenerem.

Czym zajmuje się coach?

Poniżej postaram się krótko wypunktować na czym polega coaching.

  • Cel coachingu: wydobycie z uczestnika umiejętności, podczas coachingu realizowane są wyłącznie cele klienta
  • Coach zawsze jest praktykiem w swojej dziedzinie
  • Efekty zależą od zaangażowania osoby uczestniczącej w coachingu
  • Coach słucha i moderuje rozmowę, nakierowuje na odpowiednie pytania a następnie analizuje i podsumowuje sesję coachingową. Sposoby realizacji ćwiczeń coachingowych są ustalane wspólnie z coachowaną osobą.
  • Dzięki sesji uczestnik odkrywa w sobie nowe talenty, postrzega inaczej daną sytuację i znajduje w sobie nowe siły. A głównym narzędziem które służy osiągnieciu sukcesu sesji są odpowiednio zadawane pytania.
  • Coach inspiruje i motywuje, zachęca do znalezienia własnych rozwiązań problemów, wychodząc z założenia, że uczestnik ma w sobie wystarczająco dużo siły do rozwiązania problemu.
  • Jak coaching pomaga w rozwoju biznesu?
  • Dzięki coachingowi możesz odnaleźć w sobie dodatkową, nową motywację do pracy i rozwoju swojego biznesu. Jednak co najważniejsze, dzięki niemu możesz spojrzeć na swoje życie i pracę z zupełnie innej perspektywy.

Potrzebuję coacha czy trenera?

Na to pytanie trzeba odpowiedzieć sobie samodzielnie. A jeżeli masz z tym problem, to sądzę, że jednak powinieneś skorzystać z usług coacha!

Post Author: Majka