Życie w aglomeracji

Aglomeracja, to zespół skoncentrowanych w bezpośrednim sąsiedztwie i powiązanych ze sobą miast. Największe aglomeracje w Polsce to: aglomeracja katowicka (inaczej konurbacja górnośląska), warszawska, krakowska oraz łódzka. Życie w aglomeracji to wiele korzyści, ale i spore trudności dla władz i mieszkańców.

To, że kilka miast jest ze sobą połączonych z pewnością wpływa pozytywnie na jakość komunikacji miejskiej. Dzięki temu mieszkańcy łatwo bez problemu mogą przedostać się z mniejszego miasta ościennego, do centrum aglomeracji, lub na odwrót. Przyjazna komunikacja zachęca do tego, by ludzie osiedlali się na peryferiach. Z jednej strony, jest to korzystne, gdyż nie jest się narażonym na długie i uciążliwe przejazdy do pracy, czy szkoły, jednak wpływa to również na znaczny wzrost cen w mniejszych miastach, masowe wykupowanie gruntów i tworzenie ekskluzywnych, zamkniętych społeczności. Aglomeracja daje wiele możliwości zatrudnienia, których ludzie z mniejszych miejscowości nie mieliby, gdyby nie bliskość dużego, prężnego ośrodka miejskiego. W aglomeracjach rozwija się kultura, rozrywka, czy szkolnictwo. Dzieci nie mają problemu z dojazdami na zajęcia lekcyjne i pozaszkolne w kierunku centrum, lub poza nie, bardzo popularne są zajęcia takie jak jazda konna, tenis, czy język angielski dla dzieci Gliwice, Legionowo, czy Konstantynów Łódzki, to przykłady miast, które zyskują wiele dzięki położeniu w obrębie aglomeracji.

Jednak są i słabsze strony dużych skupisk miast. Przede wszystkim jest to problem zanieczyszczenia powietrza spalinami i dymami przemysłowymi, trudności z zaopatrzeniem w wodę i inne surowce, problemy z usuwaniem zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych, wzrost przestępczości i patologii społecznych oraz przeciążenie infrastruktury transportowej, czyli tak uprzykrzające życie korki na ulicach.

Zdjęcie: tapeciarnia.pl,
Artykuł powstał przy współpracy z  myspeed.pl

Post Author: Majka