Upadłość konsumencka – na czym ona polega oraz kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka to pojęcie, które jest dość powszechnie znane. Związane jest to z tym, iż z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z ogłoszenia takiej upadłości, co zostało potwierdzone na podstawie statystyk. Bardzo często, osoba która ma dokonać takiej decyzji nie wie, jak dokładnie przebiega i poszukuje informacji w internecie – wpisując takie frazy jak „upadłość konsumencka łódź” czy „jak ogłosić upadłość konsumencką Gdańsk”. Kto może ją ogłosić i na czym polega?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to przede wszystkim postępowanie sądowe przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jest ona umożliwiona jedynie tym, którzy są niewypłacalni, a za jej główny cel uważa się oddłużenie z części lub całego zadłużenia, którego konsument nie będzie w stanie spłacić. Istotny jest fakt, iż upadłość może dotyczyć jedynie długów, które miały miejsce przed jej ogłoszeniem.

Konsument pozostaje niewypłacalny, przede wszystkim w sytuacji, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby mógł on pokryć wydatki związane ze spłatą długów oraz z utrzymaniem interesu. Ponadto ogłoszenie upadłości konsumenckiej można wnioskować wtedy, gdy zadłużenie wystąpiło z przyczyn losowych, a nie z umyślnego szkodliwego działania skierowanego w stronę wierzyciela czy zaniedbań z jego strony.

Liczne statystyki wskazują, iż niniejsza zmiana istotnie oddziałała na ilość wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, biorąc pod uwagę wzrost tychże przypadków. W 2014 roku pojawiły się 32 takie przypadku, a już w 2015 roku było aż ponad 2150 ogłoszeń upadłości, a do sądu trafiło aż 5616 spraw.

Rożnica jaką można zaobserwować na przestrzeni roku jest kolosalna, a ważny jest również fakt, iż z roku na rok była ona coraz większa. W zeszłym roku na drogę sądową skierowano aż 12719 spraw, z czego upadłość stwierdzono w 6552 przypadkach.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Głównym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku do sadu oraz uiszczenie opłaty w wysokości 30 złotych. Jednak w wielu przypadkach dłużnicy decydują się na skorzystanie z usług adwokata i rezygnują z samodzielnego przygotowania pisma. Istotna kwestią jest fakt, iż w trakcie rozprawy są zadecyduje czy długi oraz jaka ich część może zostać umorzona.

W sytuacji gdy, dłużnik może ogłosić upadłość jedynie części zadłużenia, a resztę będzie musiał spłacić, sąd ustali także plan spłat bądź nakaże sprzedać mienie konsumenta (na rzecz spłaty zobowiązania) – auto, mieszkanie, różne sprzęty.

Post Author: Majka