Praca za granicą – jakie korzyści?

Corocznie bardzo wielu Polaków decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej zagranicą. Powodem są zwykle przede wszystkim względy ekonomiczne. Oprócz lepszej pensji Polacy zauważają, że w niektórych krajach są doceniani jako pracownicy bardziej niż w swoim ojczystym kraju.

A co z podatkiem?

Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym, nawet z przychodów, które uzyskałeś zagranicą, będziesz musiał rozliczyć się w Polsce. Rozliczeniu z polskim urzędem będą więc podlegały wszelkie zarobki – zarówno te uzyskane w Polsce, jak i te uzyskane z pracy wykonywanej zagranicą. Polską rezydencję podatkową posiadają osoby, które przebywają w Polsce w ciągu całego roku dłużej niż przez 183 dni, a także osoby, które posiadają w Polsce centrum interesów osobistych oraz gospodarczych. Centrum interesów osobistych będzie kraj, w którym dana osoba posiada powiązania rodzinne, prowadzi aktywność społeczną, kulturalną czy polityczną itp. Natomiast centrum interesów gospodarczych to kraj, w którym dana osoba prowadzi swoją działalność zarobkową, posiada pewne inwestycje, konta bankowe itp.

Jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy?

Co do zasady zagraniczny pracodawca pobiera w ciągu roku od polskiego pracownika zaliczki na podatek dochodowy. Z reguły pracownika takiego obowiązują pewne ulgi podatkowe, a także kwoty całkowicie wolne od podatku. Nie są one jednak rozliczane w trakcie roku, a ich ujawnienie następuje dopiero po zakończeniu roku, dzięki składanej deklaracji podatkowej. Dlatego też kwota podatku jest najczęściej niższa niż same zaliczki pobierane przez zagranicznego pracodawcę. Po stronie polskiego pracownika pojawia się więc roszczenie o zwrot podatku z zagranicy. Aby uzyskać zwrot nadpłaty należy przygotować odpowiednie dokumenty. Najczęściej będzie chodziło właśnie o rozliczenia okresowe. Dokumenty te wskazują, jak wysoką pensję pobierał polski pracownik, a także jakiej wysokości były pobierane przez pracodawcę zaliczki na podatek. O zwrot podatku z zagranicy można domagać się zarówno wtedy, gdy jeszcze przebywamy w kraju, w którym pracowaliśmy, jak i wtedy, gdy już powróciliśmy do Polski. Warto pamiętać także o tym, że o zwrot podatku z zagranicy możemy starać się w niektórych krajach nawet za pracę do 5 lat wstecz.

Post Author: Majka