Adwokat a radca prawny – do kogo zwrócić się o pomoc

W życiu każdego człowieka przychodzi czasem moment, w którym zostaje skonfrontowany z problemami prawnymi. Niezależnie od tego czy jest to sprawa rozwodowa, czy spadkowa warto jest skorzystać z pomocy specjalistów. Najczęściej odnajdujemy ich w internecie wpisując w Google hasła adwokat Pabianice, Łask czy Sieradz. Czasem jednak nie wiemy do kogo udać się z danym problemem – adwokat czy radca prawny? Jak ich odróżnić?

Adwokat i radca prawny – jakie są podobieństwa?

Tytuł adwokata lub rady prawnego może uzyskać osoba, która ukończyła 5-letnie studia prawnicze oraz 3-letnią aplikację adwokacką lub radcowską. Ukończenie aplikacji i stosownych praktyk pozwala podejść do egzaminu, który organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozytywny wynik egzaminu sprawia, że kandydat zostaje wpisany na listę radców pranych bądź adwokatów. W Polsce oba zawody są regulowane prawnie. W przypadku adwokatów ich kompetencje wyznacza ustawa Prawo o adwokaturze, w przypadku radców prawnych jest to Ustawa o radcach prawnych. W obu aktach wyszczególnione jest na czym polega dany zawód. Kompetencje są bardzo zbliżone – adwokat według ustawodawcy „świadczy pomoc prawną, a w szczególności udzielana porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami”. Z kolei zawód radcy prawnego polega na „na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.”. Jak wynika bezpośrednio z ustawy, oba zawody są do siebie bardzo zbliżone, a kompetencje w obu zawodach w większości się powielają.

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Pomimo bardzo zbliżonych w prawie definicji zawodów rady prawnego i adwokata, w zawodach tych występują pewne różnice. Pierwszą z nich występuje już podczas robienia aplikacji. Adwokaci najczęściej koncentrują się bardziej na prawie karnym, a radcy prawni na prawie cywilnym. Choć należy pamiętać, że nie jest to reguła. Dodatkowo zarówno adwokaci jak i radcy prawni należącą do dwóch zupełnie innych samorządów – radcowskich bądź adwokackich. Obecnie pomiędzy oba zawodami istnieje jedna zasadnicza różnica. Radca prawny ma możliwość zatrudnienia na umowę o pracę, podczas gdy adwokat zgodnie z prawem umowy takiej zawrzeć nie może. Podczas spotkania oba zawody rozróżnić można dzięki kolorowi żabotu. U radców pranych jest on niebieski, a u adwokatów zielony.

Post Author: Majka